Memahami Akta 174 dan implikasinya (siri ketiga)

Posted on Jun 5, 2010

0


Merujuk Jadual 2, Bahagian VI, Akta 174, memperuntukkan Tatatertib Am (Kaedah 3 hingga 26).

 

Kaedah-kaedah ini mengandungi Perintah-perintah dan Larangan-larangan yang termaktub di seluruh institusi yang terlibat. Contohnya:

 

 • Kaedah 4: Kehadiran pelajar
 • Kaedah 5: Peperiksaan
 • Kaedah 27 hingga 34: Asrama
 • Kaedah 35 hingga 47: Lalu lintas
 • Kaedah 48 hingga 66: Acara Tatatertib
 • Kaedah 67 hingga 70: Rayuan-rayuan

 

Berdasarkan Kaedah 48, pelajar yang bersalah boleh dijatuhkan mana-mana satu atau gabungan dua atau lebih hukuman seperti yang berikut:

 1. Amaran;
 2. Denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit;
 3. Penggantungan daripada menggunakan apa-apa atau kesemua kemudahan istitusi selama tempoh yang ditentukan;
 4. Penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di institusi selama tempoh yang ditentukan;
 5. Penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di institusi;
 6. Penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditentukan;
 7. Pembuangan daripada institusi.
Advertisements