Format Rancangan Persediaan (RPH) Bahasa Melayu – Siri 1

Posted on Oktober 11, 2009

0


Mata Pelajaran:
Tahun:
Bilangan Murid:
Tema:
Tajuk:
Masa:
Objektif:
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
  • [CARA PENULISAN]: Penulisan objektif hendaklah menggunakan Kata Kerja yang menunjukkan perlakuan murid. 
  • [PRINSIP PEMBINAAN OBJEKTIF]: Berdasarkan S.M.A.R.T. (specific/khusus – measurable/boleh diukur – attainable/dapat dicapai – reasonable/munasabah – timed/masa yang ditetapkan.
  • [KANDUNGAN OBJEKTIF]: Merujuk kepada perancangan mingguan, HHP dan Aras yang dipilih (kemahiran bahasa yang hendak dibina pada murid).

Fokus Utama: 
(Rujuk Rancangan Mingguan, penggabungjalinan kemahiran bahasa, menjadi panduan untuk penulisan objektif sesi pelajaran)

HHP:? Aras?

Fokus Sampingan:
(Rujuk Rancangan Mingguan, penggabungjalinan kemahiran bahasa, menjadi panduan untuk penulisan objektif sesi pelajaran)

HHP:? Aras?

Sistem Bahasa:
Pengisian Kurikulum:
Kemahiran Bernilai Tambah:
Pengetahuan Sedia Ada:
Bahan bantu Mengajar:

Jadual RPH: (Cara penulisannya: Petak 1 – Petak 2 – Petak 3)
Isi Pelajaran – Aktiviti P&P – Catatan

Refleksi Guru:

Advertisements
Posted in: Guru, Pendidikan